U! Happy Events

Tuesday, April 5, 2011

Kasalukuyan akong nag-volunteer para sa isang organization na U! Happy Events. Ang nasabing organizatin ay nagbibigay oportunidad sa mga batang kapus-palad na mag-saya at mag-karoon ng sapat na nutrisyon at maging malusog. Naisipan kong sumama kahit bakasyon na kasi para maiba naman ang lakad ko bukod sa school at bahay. Pinapangarap ko din sa buhay na minsan ay maging Peace Corpse volunteer ako para mas maabot ko ang mga taong kailangan ako (at para narin malibot ko ang mundo sa kakaibang pananaw)

 
 
U! Happy Events

U! Happy Events